14. 12. 2019  10:56 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiály
Názov témy anglicky: Modification of pulp fibres for their utilisation in biocomposities
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na modifikáciu buničinových vlákien pre biokompozitné materiály. V práci sa budeme zaoberať fyzikálnochemickým ( derivatizačné reakcie, ADRE plazma a iné) ovplyvňovaním rozmerovej stálosti a kompatibility buničinových vlákien pre ich využitie s prírodnými a syntetickými polymérmi ako aj s gumárenskými zmesami. Zmeny sa budú vyhodnocovať FTIR analýzou, povrchové zmeny vlákien budú študované SEM, povrchové napätie budeme skúmať na základe merania uhla zmáčania a budeme merať kinetiku napučiavania vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.