11. 12. 2019  15:36 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy
Název tématu anglicky: Study of possibilities of sulfur inhibitory effect mitigation on anaerobic processes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Pri anaeróbnom spracovaní substrátov s vysokým obsahom síry môžu nastať viaceré problémy. Vysoký obsah sulfidov v anaeróbnej zmesi môže v závislosti od ich množstva a pH prostredia pôsobiť v anaeróbnom reaktore inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu síry na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na potláčanie sulfidovej inhibície. V praktickej časti bude práca zameraná na zameraná na dlhodobé sledovanie anaeróbneho spracovania syntetických odpadových vôd v UASB reaktore s vysokým obsahom síranov, v ktorom bude inhibičný vplyv síry potláčaný odstraňovaním sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu, pričom sa bude hľadať efektívna metódy odstraňovania sulfánu z bioplynu. Z priebežných výsledkov bude vyhodnocovaná bilancia síry v systéme, t.j. koľko síry zostáva v anaeróbjej zmesi, koľko odteká vo vyčistenej vode, koľko sa z bioplynu zachytáva a koľko odchádza v bioplyne.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.