Feb 18, 2020   12:07 p.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesy
Title of topic in English: Study of possibilities of sulfur inhibitory effect mitigation on anaerobic processes
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: Pri anaeróbnom spracovaní substrátov s vysokým obsahom síry môžu nastať viaceré problémy. Vysoký obsah sulfidov v anaeróbnej zmesi môže v závislosti od ich množstva a pH prostredia pôsobiť v anaeróbnom reaktore inhibične. Navyše prítomnosť síry sa prejaví v prítomnosti sulfánu v bioplyne, čo môže byť problémom pri jeho energetickom využití. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu síry na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na potláčanie sulfidovej inhibície. V praktickej časti bude práca zameraná na zameraná na dlhodobé sledovanie anaeróbneho spracovania syntetických odpadových vôd v UASB reaktore s vysokým obsahom síranov, v ktorom bude inhibičný vplyv síry potláčaný odstraňovaním sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu, pričom sa bude hľadať efektívna metódy odstraňovania sulfánu z bioplynu. Z priebežných výsledkov bude vyhodnocovaná bilancia síry v systéme, t.j. koľko síry zostáva v anaeróbjej zmesi, koľko odteká vo vyčistenej vode, koľko sa z bioplynu zachytáva a koľko odchádza v bioplyne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.