Nov 18, 2019   3:44 p.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanie
Title of topic in English: Plant raw materials and its utilisation for chemical industry
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Summary: Téma je zameraná pre oboznámenie sa študentov s rastlinnými surovinovými zdrojmi pre chemický a energetický priemysel. Práca je zameraná na izoláciu rôznych chemikálii z dreva a iných rastlín, extrakciou, hydrolýzou a inými postupmi a ich následná analýza. Študent získa vedomosti z oblasti izolácie vzácnych látok, chemikálii a palív z obnoviteľných surovinových zdrojov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.