15. 12. 2019  18:53 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Název tématu anglicky: Study of possibilities of nitrogen inhibitory effect mitigation on anaerobic processes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Vysoký obsah dusíka v odpadových vodách resp. biologicky rozložiteľných odpadoch, ktoré sú spracovávané v anaeróbnych reaktoroch sa môže prejaviť vo vysokom obsahu amoniaku v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môže v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na znižovanie koncentrácie amoniaku na výstupe anaeróbneho reaktora resp. metód na potláčanie amoniakovej inhibície. V praktickej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu na určenie vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia. Bude navrhnutý a sprevádzkovaný laboratórny model na anaeróbne spracovanie vybraného substrátu s vysokým obsahom dusíka. Pri jeho dlhodobej prevádzke bude sledovaný inhibičný vplyv zvyšovania koncentrácie dusíka v substráte. Budú študované možnosti potláčania amoniakovej inhibičného vplyvu s hlavným zameraním na odstraňovanie amoniaku v prúde recirkulovaného bioplynu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.