22. 11. 2019  16:08 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia nástrojov komunikačného mixu vo vybranej firme
Názov témy anglicky: Application of communication mix tools in selected company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza možností uplatnenia nástrojov komunikačného mixu v marketingu vybraného podniku; spracovanie problematiky rozsahu a intenzity aplikácie nástrojov komunikačného mixu relevantných z hľadiska konkrétnych trhových aktivít firmy; zhodnotenie efektívnosti týchto nástrojov a prípadné návrhy na ich účinnejšie využitie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.