8. 12. 2019  11:12 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Názov témy anglicky: Wood resins control in pulp and paper industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Abstrakt: Živice v procese výroby buničín ale hlavne následne pri výrobe papiera predstavujú technologické riziko vytvárania tzv. lepivých nečistôt. Ktoré sú dôvodom zníženia produktivity papierenského stroja alebo kvality papiera. Treba vypracovať „manažment živičných a lepivých nečistôt“ v procese výroby buničín a následne pri výrobe papiera. Pri práci budeme využívať rôzne extrakčné techniky a nástroje na kvalitatívnu a kvantitatívnu chemickú analýzu extraktov (ASE,SE,FTIR,UV-VIS, GCMS,HPLC, GPC a iné) Cieľom je vypracovať literárnu rešerš na túto problematiku. Následne vytvoriť systém analýzy pre živičné a lepivé nečistoty. Vyhodnotiť miesta v technologickej linke, kde dochádza k najvýznamnejším problémom. Pokúsiť sa navrhnúť riešenie problému so živičnými a lepivými nečistotami. Taktiež je cieľom dať záujemcom potrebné zručnosti na riešenie podobných problémov v priemyselnej praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.