Nov 21, 2019   9:49 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Title of topic in English: Wood resins control in pulp and paper industry
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Summary: Živice v procese výroby buničín ale hlavne následne pri výrobe papiera predstavujú technologické riziko vytvárania tzv. lepivých nečistôt. Ktoré sú dôvodom zníženia produktivity papierenského stroja alebo kvality papiera. Treba vypracovať „manažment živičných a lepivých nečistôt“ v procese výroby buničín a následne pri výrobe papiera. Pri práci budeme využívať rôzne extrakčné techniky a nástroje na kvalitatívnu a kvantitatívnu chemickú analýzu extraktov (ASE,SE,FTIR,UV-VIS, GCMS,HPLC, GPC a iné) Cieľom je vypracovať literárnu rešerš na túto problematiku. Následne vytvoriť systém analýzy pre živičné a lepivé nečistoty. Vyhodnotiť miesta v technologickej linke, kde dochádza k najvýznamnejším problémom. Pokúsiť sa navrhnúť riešenie problému so živičnými a lepivými nečistotami. Taktiež je cieľom dať záujemcom potrebné zručnosti na riešenie podobných problémov v priemyselnej praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.