12. 12. 2019  11:56 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysle
Název tématu anglicky: Wood resins control in pulp and paper industry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Abstrakt: Živice v procese výroby buničín ale hlavne následne pri výrobe papiera predstavujú technologické riziko vytvárania tzv. lepivých nečistôt. Ktoré sú dôvodom zníženia produktivity papierenského stroja alebo kvality papiera. Treba vypracovať „manažment živičných a lepivých nečistôt“ v procese výroby buničín a následne pri výrobe papiera. Pri práci budeme využívať rôzne extrakčné techniky a nástroje na kvalitatívnu a kvantitatívnu chemickú analýzu extraktov (ASE,SE,FTIR,UV-VIS, GCMS,HPLC, GPC a iné) Cieľom je vypracovať literárnu rešerš na túto problematiku. Následne vytvoriť systém analýzy pre živičné a lepivé nečistoty. Vyhodnotiť miesta v technologickej linke, kde dochádza k najvýznamnejším problémom. Pokúsiť sa navrhnúť riešenie problému so živičnými a lepivými nečistotami. Taktiež je cieľom dať záujemcom potrebné zručnosti na riešenie podobných problémov v priemyselnej praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.