15. 12. 2019  11:46 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek
Název tématu anglicky: Bioreactor design for cultivation of CHO cells
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu je návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek, ktoré sú vhodné na produkciu monoklonálnych protilátok. Do úvahy je potrebné vziať fyzikálne a metabolické procesy a ich vzájomné prepojenie. Zo zistených informácií sa zostaví matematický model, zahŕňajúci materiálové bilancie zložiek a energetickú bilanciu, na návrh bioreaktora priemyselných rozmerov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.