Oct 29, 2020   3:49 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek
Title of topic in English:
Bioreactor design for cultivation of CHO cells
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskeho projektu je návrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniek, ktoré sú vhodné na produkciu monoklonálnych protilátok. Do úvahy je potrebné vziať fyzikálne a metabolické procesy a ich vzájomné prepojenie. Zo zistených informácií sa zostaví matematický model, zahŕňajúci materiálové bilancie zložiek a energetickú bilanciu, na návrh bioreaktora priemyselných rozmerov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.