18. 1. 2020  1:03 Bohdana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov
Název tématu anglicky: Prediction of microorganisms counts in a production of steamed raw cheese
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe tradičných slovenských parených syrov zo surového mlieka. Na zistenie ich početnosti v procese výroby simulačnými výpočtami sa aplikujú primárne a sekundárne prediktívne modely.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.