26. 9. 2020  5:47 Edita
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Název tématu anglicky:
Preparation and characterization of polynuclear Ni(II) complexes with Schiff bases
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich rôzne fyzikálne vlastnosti. Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude štúdium a analýza literárnych údajov o existujúcich viacjadrových komplexoch niklu so Schiffovými zásadami. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria na organickú syntézu Schiffových zásad (aromatických imínov) a ich následnú komplexáciu na nikelnatý ión. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG štruktúrna analýza).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.