27. 10. 2020  8:19 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Príprava a charakterizácia viacjadrových komplexov Ni(II) so Schiffovými zásadami
Názov témy anglicky:
Preparation and characterization of polynuclear Ni(II) complexes with Schiff bases
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Abstrakt:
Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich rôzne fyzikálne vlastnosti. Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude štúdium a analýza literárnych údajov o existujúcich viacjadrových komplexoch niklu so Schiffovými zásadami. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria na organickú syntézu Schiffových zásad (aromatických imínov) a ich následnú komplexáciu na nikelnatý ión. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG štruktúrna analýza).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.