12. 12. 2019  3:46 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ekologická ochrana slovenských lesov
Názov témy anglicky: Ecological protection of Slovak forests
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Šurina, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Šurina, PhD.
Abstrakt: Jedným z dôsledkov klimatických zmien je neustále narastajúci problém so škodcami stromovej hmoty. V súčasnosti sa používajú na likvidáciu drevokazného hmyzu neekologické syntetické prostriedky na báze ropy. Niektoré chemické zlúčeniny, nachádzajúce sa v rastlinách sú účinné aj na ochranu stromovej hmoty voči ich škodcom. Takéto zlúčeniny vieme zo stromovej hmoty získať, analyzovať ich zloženie, a navrhnúť optimálny spôsob ich využitia v prospech človeka, spoločnosti. Bakalársky projekt sa bude riešiť v súvislosti s projektom "Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry", a s novým národným projektom "BEETLES". Úspešné riešenie bakalárskeho projektu bude finančne podporené. Výsledkom riešenia tohto bakalárskeho projektu bude možnosť pokračovania riešenia formou diplomovej práce. Úspešní študenti budú mať možnosť absolvovať časť ich štúdia na vybraných špičkových univerzitách v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.