21. 11. 2019  6:27 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ekologická ochrana slovenských lesov
Název tématu anglicky: Ecological protection of Slovak forests
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Igor Šurina, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Igor Šurina, PhD.
Abstrakt: Jedným z dôsledkov klimatických zmien je neustále narastajúci problém so škodcami stromovej hmoty. V súčasnosti sa používajú na likvidáciu drevokazného hmyzu neekologické syntetické prostriedky na báze ropy. Niektoré chemické zlúčeniny, nachádzajúce sa v rastlinách sú účinné aj na ochranu stromovej hmoty voči ich škodcom. Takéto zlúčeniny vieme zo stromovej hmoty získať, analyzovať ich zloženie, a navrhnúť optimálny spôsob ich využitia v prospech človeka, spoločnosti. Bakalársky projekt sa bude riešiť v súvislosti s projektom "Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry", a s novým národným projektom "BEETLES". Úspešné riešenie bakalárskeho projektu bude finančne podporené. Výsledkom riešenia tohto bakalárskeho projektu bude možnosť pokračovania riešenia formou diplomovej práce. Úspešní študenti budú mať možnosť absolvovať časť ich štúdia na vybraných špičkových univerzitách v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.