Feb 18, 2020   11:49 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ekologická ochrana slovenských lesov
Title of topic in English: Ecological protection of Slovak forests
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Igor Šurina, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Igor Šurina, PhD.
Summary: Jedným z dôsledkov klimatických zmien je neustále narastajúci problém so škodcami stromovej hmoty. V súčasnosti sa používajú na likvidáciu drevokazného hmyzu neekologické syntetické prostriedky na báze ropy. Niektoré chemické zlúčeniny, nachádzajúce sa v rastlinách sú účinné aj na ochranu stromovej hmoty voči ich škodcom. Takéto zlúčeniny vieme zo stromovej hmoty získať, analyzovať ich zloženie, a navrhnúť optimálny spôsob ich využitia v prospech človeka, spoločnosti. Bakalársky projekt sa bude riešiť v súvislosti s projektom "Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry", a s novým národným projektom "BEETLES". Úspešné riešenie bakalárskeho projektu bude finančne podporené. Výsledkom riešenia tohto bakalárskeho projektu bude možnosť pokračovania riešenia formou diplomovej práce. Úspešní študenti budú mať možnosť absolvovať časť ich štúdia na vybraných špičkových univerzitách v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.