18. 1. 2020  5:40 Bohdana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž
Název tématu anglicky: Elementary school with kindergarten, Saint-Denis, Paris
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra architektúry (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Abstrakt: Vybraná lokalita pre osadenie novej základnej školy s materskou školou sa nachádza v severnej časti predmestia Paríža, Saint Denis, Francúzsko. Riešená industriálna zóna je od centra Paríža vzdialená 9,4 km. V súčasnosti sa mení ekonomická podstata tohto predmestia a má potenciál zvyšovať životnú úroveň súčasných obyvateľov, ktorí sú vo väčšine prisťahovalci, sociálne slabšia vrstva obyvateľstva, prípadne mladé rodiny. Na zadanom území sa v minulosti nachádzal priemyselný závod Coignetových cementární, z ktorého ostali iba sklady so sedlovými strechami v strede územia a štvorposchodová historická pamiatka z roku 1853, ktorá bola prvou stavbou z vystuženého betónu na svete. Riešené územie je z východnej strany ohraničené železničnou traťou, z východnej strany riekou Seina a zo severnej a južnej strany existujúcou zástavbou. Jedným z hlavných cieľov bakalárskej práce bude navrhnúť v mierke širších vzťahov udržateľnú zónu s parkom, s bývaním, s edukačnými budovami a rekreáciou. Študent sa bude vo svojej práci zaoberať konvertovaním post-industriálnej zóny na zónu, do ktorej bude potrebné prinavrátiť život a vybudovať nové funkcie. Historická budova, ako aj budova skladov, musí byť zachovaná. Dôležitou stránkou návrhu územia je jeho uchopenie z hľadiska sociálneho, kultúrneho, z hľadiska napojenia na existujúcu infraštruktúru a prevádzkové väzby v území. Študent sa neskôr zameria na návrh jednej z budov a to na základnú školu (10 tried pre deti od 6 do 10 rokov) s materskou školou (8 tried od 3 do 5 rokov). V areáli školy je potrebné vyriešiť verejný priestor a priestor, ktorý bude môcť využívať aj verejnosť po každodennej výučbe. Neodmysliteľnou súčasťou bude aj udržateľný koncept zohľadňujúci tepelný komfort, akustický komfort, vnútornú kvalitu vzduchu, požiarnu bezpečnosť a prirodzené denné osvetlenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.