Feb 28, 2020   10:20 a.m. Zlatica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž
Title of topic in English: Elementary school with kindergarten, Saint-Denis, Paris
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Summary: Vybraná lokalita pre osadenie novej základnej školy s materskou školou sa nachádza v severnej časti predmestia Paríža, Saint Denis, Francúzsko. Riešená industriálna zóna je od centra Paríža vzdialená 9,4 km. V súčasnosti sa mení ekonomická podstata tohto predmestia a má potenciál zvyšovať životnú úroveň súčasných obyvateľov, ktorí sú vo väčšine prisťahovalci, sociálne slabšia vrstva obyvateľstva, prípadne mladé rodiny. Na zadanom území sa v minulosti nachádzal priemyselný závod Coignetových cementární, z ktorého ostali iba sklady so sedlovými strechami v strede územia a štvorposchodová historická pamiatka z roku 1853, ktorá bola prvou stavbou z vystuženého betónu na svete. Riešené územie je z východnej strany ohraničené železničnou traťou, z východnej strany riekou Seina a zo severnej a južnej strany existujúcou zástavbou. Jedným z hlavných cieľov bakalárskej práce bude navrhnúť v mierke širších vzťahov udržateľnú zónu s parkom, s bývaním, s edukačnými budovami a rekreáciou. Študent sa bude vo svojej práci zaoberať konvertovaním post-industriálnej zóny na zónu, do ktorej bude potrebné prinavrátiť život a vybudovať nové funkcie. Historická budova, ako aj budova skladov, musí byť zachovaná. Dôležitou stránkou návrhu územia je jeho uchopenie z hľadiska sociálneho, kultúrneho, z hľadiska napojenia na existujúcu infraštruktúru a prevádzkové väzby v území. Študent sa neskôr zameria na návrh jednej z budov a to na základnú školu (10 tried pre deti od 6 do 10 rokov) s materskou školou (8 tried od 3 do 5 rokov). V areáli školy je potrebné vyriešiť verejný priestor a priestor, ktorý bude môcť využívať aj verejnosť po každodennej výučbe. Neodmysliteľnou súčasťou bude aj udržateľný koncept zohľadňujúci tepelný komfort, akustický komfort, vnútornú kvalitu vzduchu, požiarnu bezpečnosť a prirodzené denné osvetlenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.