13. 11. 2019  7:48 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolina
Názov témy anglicky: Recreation - relaxation complex in nature
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Abstrakt: Návrh zaujímavého prechodného ubytovania pre sledovanie fauny a flóry v Bachledovej doline pomôže možnosti kontaktu s prírodou ekologickým spôsobom a zároveň vďaka citlivému prístupu eliminuje vstup civilizácie do vzácneho prírodného prostredia. Objekt prináša možnosť denného pozorovania počas turistiky alebo cykloturistiky, zároveň vytvára možnosti aj na jednodňové prenocovanie pre odvážlivcov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.