22. 1. 2020  12:06 Zora
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu.
Názov témy anglicky: The process of increasing sales product using technological specialist
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej prace je analýza procesu predaja prostredníctvom technologického špecialistu - sale promotion, ako jedného z marketingových nástrojov. Postupne nadviazanie na digital marketing a porovnanie dát získaných od partnerov pre porovnanie s odpredajom konkurencie pre spojenie sell out a sell in.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.