27. 9. 2020  3:18 Cyprián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Antioxidačné látky v obilninách
Názov témy anglicky:
Antioxidants in cerals
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na charakterizáciu antioxidačných látok v obilninách. Študent popíše metódy stanovenia daných látok a ich účinok. Súčasťou práce bude dotazník.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.