7. 12. 2019  12:29 Ambróz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzervácia
Názov témy anglicky: Research of wood degradation in underwater conditions and its subsequent conservation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Anotácia: Drevo je pod vodnou hladinou vystavené sérii podmienok a procesov, ktoré môžu mať konzervačný alebo degračný účinok. Za účelom zachovania kultúrneho dedičstva treba tieto degradačné procesy pochopiť a následne navrhnúť spôsob konzervácie. Cieľom tejto práce bude práve vytvorenie rešerše, zameranej na degradačné procesy a konzerváciu. Súčasťou projektu bude aj výskum na reálnych artefaktoch archeologického dreva z podmorského prostredia. Cieľom bude identifikovať daný druh dreva, zistiť rozsah degradácie spôsobený starnutím v podmienkach pod hladinou mora a následné navrhnutie a samotná realizácia metódy konzervácie vhodnej pre konkrétny artefakt.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.