21. 11. 2019  17:29 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzervácia
Název tématu anglicky: Research of wood degradation in underwater conditions and its subsequent conservation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Anotácia: Drevo je pod vodnou hladinou vystavené sérii podmienok a procesov, ktoré môžu mať konzervačný alebo degračný účinok. Za účelom zachovania kultúrneho dedičstva treba tieto degradačné procesy pochopiť a následne navrhnúť spôsob konzervácie. Cieľom tejto práce bude práve vytvorenie rešerše, zameranej na degradačné procesy a konzerváciu. Súčasťou projektu bude aj výskum na reálnych artefaktoch archeologického dreva z podmorského prostredia. Cieľom bude identifikovať daný druh dreva, zistiť rozsah degradácie spôsobený starnutím v podmienkach pod hladinou mora a následné navrhnutie a samotná realizácia metódy konzervácie vhodnej pre konkrétny artefakt.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.