Nov 12, 2019   1:54 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Title of topic in English: Wood filter - a tool for efficient water purification for developing third world countries
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Pre zníženie globálnej záťaže spôsobenej chorobami prenášanými vodou sú naliehavo potrebné účinné jednoduché a dostupné zariadenia na poskytovanie pitnej vody na mieste použitia. Rastlinný xylém - drevo z ihličnatých stromov, je ľahko dostupný, lacný, biologicky rozložiteľný a jednorazový materiál, ktorý môže odstrániť baktérie z vody jednoduchou tlakovou filtráciou. Približne 3 cm3 beľového dreva dokáže prefiltrovať vodu rýchlosťou niekoľkých litrov za deň, čo je dostatočné množstvo na uspokojenie potrieb čistej pitnej vody pre jednu osobu. Cieľom projektu je navrhnúť a otestovať systém filtrov z jedného, alebo viacerých druhov drevín pre filtráciu znečistenej vody s cieľom jej úpravy na pitnú vodu. Študent sa oboznámi s morfológickou štruktúrou rôznych drevín, na základe literárnej rešerše vyberie najvhodnejšie druhy z hľadiska možnej filtrácie a tie otestuje na vzorkách modelovo znečistenej, aj reálne špinavej /kontaminovanej vody. Vo svojej práci bude spolupracovať s odborníkmi na mikrobiológiu, mikroštruktúru dreva a dizajn.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.