14. 12. 2019  11:39 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Název tématu anglicky: Wood filter - a tool for efficient water purification for developing third world countries
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Pre zníženie globálnej záťaže spôsobenej chorobami prenášanými vodou sú naliehavo potrebné účinné jednoduché a dostupné zariadenia na poskytovanie pitnej vody na mieste použitia. Rastlinný xylém - drevo z ihličnatých stromov, je ľahko dostupný, lacný, biologicky rozložiteľný a jednorazový materiál, ktorý môže odstrániť baktérie z vody jednoduchou tlakovou filtráciou. Približne 3 cm3 beľového dreva dokáže prefiltrovať vodu rýchlosťou niekoľkých litrov za deň, čo je dostatočné množstvo na uspokojenie potrieb čistej pitnej vody pre jednu osobu. Cieľom projektu je navrhnúť a otestovať systém filtrov z jedného, alebo viacerých druhov drevín pre filtráciu znečistenej vody s cieľom jej úpravy na pitnú vodu. Študent sa oboznámi s morfológickou štruktúrou rôznych drevín, na základe literárnej rešerše vyberie najvhodnejšie druhy z hľadiska možnej filtrácie a tie otestuje na vzorkách modelovo znečistenej, aj reálne špinavej /kontaminovanej vody. Vo svojej práci bude spolupracovať s odborníkmi na mikrobiológiu, mikroštruktúru dreva a dizajn.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.