Dec 9, 2019   9:27 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Title of topic in English: Comparison of Isothermal and Nonisothermal methods for lifetime prediction of organic materials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Summary: Práca je zameraná na experimentálne a štatistické porovnanie odhadov životnosti organických materiálov pomocou termoanalytických metód. Tieto odhady sa bežne získavajú zo série izotermických meraní pri rôznych teplotách; alternatívou sú neizotermické merania pri rôznych rýchlostiach ohrevu. V oboch prípadoch je možné kinetickou analýzou získať kinetické parametre, z ktorých sa následne odhadne životnosť materiálu pri jeho aplikačnej teplote. Bakalárska práca spočíva v aplikácii oboch prístupov na tri modelové vzorky (polymér, rastlinný olej a nízkomolekulová látka), pričom sa štatisticky porovnajú získané kinetické parametre a z nich vychádzajúce predikcie životnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.