7. 12. 2019  12:38 Ambróz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Názov témy anglicky: Design and creation of an interactive real 3D tree model for teaching and promotion of renewable raw materials.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Vzdelávanie v oblasti spracovania prírodných surovinových zdrojov sa často potýka s nedostatkom, prípadne absenciou kvalitných výučbových materiálov, na ktorých by bolo možné demonštrovať komplexnosť morfologických a chemických štruktúr, z ktorých pozostáva rastlinný organizmus a obzvlášť drevo. Cieľom tohto bakalárskeho projektu je vytvoriť reálny 3D model stromu (listnatého a/aj/alebo inhličnatého), ktorý bude názorne demonštrovať rôzny štrukturálne morfologické hladiny, zastúpenie hlavných a sprievodných chemických zložiek a umožní študentom (aj verejnosti) vnímať tieto štruktúry aj inými zmyslami, než len okom a to hlavne čuchom a hmatom. Študent sa bude podieľať na špecifikácii hlavných problémov a výziev súvisiacich s tvorbou interaktívneho 3D modelu z kartónu. Bude sa podieľať na výbere a spôsobe prezentácie hlavných a sprievodných chemických zložiek. Študent bude spolupracovať so špičkovými konzultantmi z oblasti dizajnu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.