14. 12. 2019  22:24 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Název tématu anglicky: Design and creation of an interactive real 3D tree model for teaching and promotion of renewable raw materials.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Vzdelávanie v oblasti spracovania prírodných surovinových zdrojov sa často potýka s nedostatkom, prípadne absenciou kvalitných výučbových materiálov, na ktorých by bolo možné demonštrovať komplexnosť morfologických a chemických štruktúr, z ktorých pozostáva rastlinný organizmus a obzvlášť drevo. Cieľom tohto bakalárskeho projektu je vytvoriť reálny 3D model stromu (listnatého a/aj/alebo inhličnatého), ktorý bude názorne demonštrovať rôzny štrukturálne morfologické hladiny, zastúpenie hlavných a sprievodných chemických zložiek a umožní študentom (aj verejnosti) vnímať tieto štruktúry aj inými zmyslami, než len okom a to hlavne čuchom a hmatom. Študent sa bude podieľať na špecifikácii hlavných problémov a výziev súvisiacich s tvorbou interaktívneho 3D modelu z kartónu. Bude sa podieľať na výbere a spôsobe prezentácie hlavných a sprievodných chemických zložiek. Študent bude spolupracovať so špičkovými konzultantmi z oblasti dizajnu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.