Dec 11, 2019   8:54 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.
Title of topic in English: Design and creation of an interactive real 3D tree model for teaching and promotion of renewable raw materials.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Vzdelávanie v oblasti spracovania prírodných surovinových zdrojov sa často potýka s nedostatkom, prípadne absenciou kvalitných výučbových materiálov, na ktorých by bolo možné demonštrovať komplexnosť morfologických a chemických štruktúr, z ktorých pozostáva rastlinný organizmus a obzvlášť drevo. Cieľom tohto bakalárskeho projektu je vytvoriť reálny 3D model stromu (listnatého a/aj/alebo inhličnatého), ktorý bude názorne demonštrovať rôzny štrukturálne morfologické hladiny, zastúpenie hlavných a sprievodných chemických zložiek a umožní študentom (aj verejnosti) vnímať tieto štruktúry aj inými zmyslami, než len okom a to hlavne čuchom a hmatom. Študent sa bude podieľať na špecifikácii hlavných problémov a výziev súvisiacich s tvorbou interaktívneho 3D modelu z kartónu. Bude sa podieľať na výbere a spôsobe prezentácie hlavných a sprievodných chemických zložiek. Študent bude spolupracovať so špičkovými konzultantmi z oblasti dizajnu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.