15. 12. 2019  11:08 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstva
Názov témy anglicky: Determination of basic parameters of low-temperature plasma for processes of sterilization and purification of heritage objects
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je preverenie a premeranie spektrálnych a výkonových charakteristík nízkoteplotnej plazmy horiacej v rôznych atmosférach s cieľom identifikácie základných procesov na úrovni častíc (oxidácia, disociácia, aktivácia, ionizácia atď.) podieľajúcich sa na čistiacich operáciach, vykonávaných na objektoch a materiáloch dedičstva. V praktickej časti bude študent spolupracovať s poprednými slovenskými odborníkmi v problematike generovania plazmy a bude sa podieľať na praktickom reálnom meraní a testovaní základných parametrov nízkoteplotnej plazmy v Laboratóriu Plazmových technológii na ODCP FCHPT STU. Ide o novú, doposiaľ nepreskúmanú oblasť. Tento projekt je finančne podporovaný projektom APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.