15. 11. 2019  19:01 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstva
Název tématu anglicky: Determination of basic parameters of low-temperature plasma for processes of sterilization and purification of heritage objects
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je preverenie a premeranie spektrálnych a výkonových charakteristík nízkoteplotnej plazmy horiacej v rôznych atmosférach s cieľom identifikácie základných procesov na úrovni častíc (oxidácia, disociácia, aktivácia, ionizácia atď.) podieľajúcich sa na čistiacich operáciach, vykonávaných na objektoch a materiáloch dedičstva. V praktickej časti bude študent spolupracovať s poprednými slovenskými odborníkmi v problematike generovania plazmy a bude sa podieľať na praktickom reálnom meraní a testovaní základných parametrov nízkoteplotnej plazmy v Laboratóriu Plazmových technológii na ODCP FCHPT STU. Ide o novú, doposiaľ nepreskúmanú oblasť. Tento projekt je finančne podporovaný projektom APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.