Dec 12, 2019   1:07 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie základných parametrov nízkoteplotnej plazmy pre procesy sterilizácie a čistenia objektov dedičstva
Title of topic in English: Determination of basic parameters of low-temperature plasma for processes of sterilization and purification of heritage objects
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Cieľom práce je preverenie a premeranie spektrálnych a výkonových charakteristík nízkoteplotnej plazmy horiacej v rôznych atmosférach s cieľom identifikácie základných procesov na úrovni častíc (oxidácia, disociácia, aktivácia, ionizácia atď.) podieľajúcich sa na čistiacich operáciach, vykonávaných na objektoch a materiáloch dedičstva. V praktickej časti bude študent spolupracovať s poprednými slovenskými odborníkmi v problematike generovania plazmy a bude sa podieľať na praktickom reálnom meraní a testovaní základných parametrov nízkoteplotnej plazmy v Laboratóriu Plazmových technológii na ODCP FCHPT STU. Ide o novú, doposiaľ nepreskúmanú oblasť. Tento projekt je finančne podporovaný projektom APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.