23. 11. 2019  0:10 Klement
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Název tématu anglicky: Preparing of bionanoparticles from the plant polyphenols
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Bionanočastice predstavujú biologickú alternatívu syntetických nanočastíc s využitím v bionanoremediácii organických chlórovaných kontaminantov typu polychlórovaných bifenylov (PCB). Zámerom práce bude otestovanie rôznych rastlín (rozmarín, hroznové šupky, borovicové ihličie, medovka)s obsahom terpenoidných látok na prítomnosť a množstvo polyfenolov, ktoré sú základom pri tvorbe bionanočastíc, ktoré sa následne z polyfenolov pripravia. Na polyfenoly sa otestujú aj rastliny už použité na prípravu bionanočastíc v predchádzajúcej práci(brečtan, banánová šupka, zelený čaj a listy magnólie) a rastliny sa zoradia podľa obsahu polyfenolov a množstva bionanočastíc, ktoré sa z nich vytvorili. Bionanočastice budú v ďalšom kroku použité na degradáciu PCB.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPTN431X0_4B Xenobiochémia