15. 12. 2019  11:14 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Názov témy anglicky: Preparing of bionanoparticles from the plant polyphenols
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Bionanočastice predstavujú biologickú alternatívu syntetických nanočastíc s využitím v bionanoremediácii organických chlórovaných kontaminantov typu polychlórovaných bifenylov (PCB). Zámerom práce bude otestovanie rôznych rastlín (rozmarín, hroznové šupky, borovicové ihličie, medovka)s obsahom terpenoidných látok na prítomnosť a množstvo polyfenolov, ktoré sú základom pri tvorbe bionanočastíc, ktoré sa následne z polyfenolov pripravia. Na polyfenoly sa otestujú aj rastliny už použité na prípravu bionanočastíc v predchádzajúcej práci(brečtan, banánová šupka, zelený čaj a listy magnólie) a rastliny sa zoradia podľa obsahu polyfenolov a množstva bionanočastíc, ktoré sa z nich vytvorili. Bionanočastice budú v ďalšom kroku použité na degradáciu PCB.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN431X0_4B Xenobiochémia