Jan 28, 2020   4:40 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava bionanočastíc z rastlinných polyfenolov
Title of topic in English: Preparing of bionanoparticles from the plant polyphenols
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Summary: Bionanočastice predstavujú biologickú alternatívu syntetických nanočastíc s využitím v bionanoremediácii organických chlórovaných kontaminantov typu polychlórovaných bifenylov (PCB). Zámerom práce bude otestovanie rôznych rastlín (rozmarín, hroznové šupky, borovicové ihličie, medovka)s obsahom terpenoidných látok na prítomnosť a množstvo polyfenolov, ktoré sú základom pri tvorbe bionanočastíc, ktoré sa následne z polyfenolov pripravia. Na polyfenoly sa otestujú aj rastliny už použité na prípravu bionanočastíc v predchádzajúcej práci(brečtan, banánová šupka, zelený čaj a listy magnólie) a rastliny sa zoradia podľa obsahu polyfenolov a množstva bionanočastíc, ktoré sa z nich vytvorili. Bionanočastice budú v ďalšom kroku použité na degradáciu PCB.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN431X0_4B Xenobiochemistry