Jan 23, 2020   8:25 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Title of topic in English: Novel metal complexes with anticancer and antibacterial activity – study of the reactive oxygen species-mediated mechanism of action
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Summary: Jediná technika, ktorá dokáže priamo detegovať voľné radikály je elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR), avšak ani táto technika neumožňuje priamo stanoviť prítomnosť reaktívnych radikálov ako hydroxylového radikálu či superoxidového radikálového aniónu v živých systémoch. Reaktívne formy kyslíka (ROS) je však možné stanoviť nepriamymi metódami EPR spektroskopie, napr. technikou spinových lapačov alebo pozorovaním negatívneho efektu ROS na študovaný systém. V práci sa budú študovať nové látky na báze koordinačných zlúčenín (napríklad s centrálnym atómom medi alebo ruténia) s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom. Pre štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu ROS v bezbunkovom médiu sa využije EPR technika spinových lapačov v rôznych prostrediach (vodné ako aj nevodné prostredia alebo ich zmesi). Cieľom je nájsť koreláciu medzi ich biologickými účinkami a schopnosťou takýchto potenciálnych terapeutík generovať ROS.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.