15. 11. 2019  8:49 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Název tématu anglicky: Novel metal complexes with anticancer and antibacterial activity – study of the reactive oxygen species-mediated mechanism of action
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Abstrakt: Jediná technika, ktorá dokáže priamo detegovať voľné radikály je elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR), avšak ani táto technika neumožňuje priamo stanoviť prítomnosť reaktívnych radikálov ako hydroxylového radikálu či superoxidového radikálového aniónu v živých systémoch. Reaktívne formy kyslíka (ROS) je však možné stanoviť nepriamymi metódami EPR spektroskopie, napr. technikou spinových lapačov alebo pozorovaním negatívneho efektu ROS na študovaný systém. V práci sa budú študovať nové látky na báze koordinačných zlúčenín (napríklad s centrálnym atómom medi alebo ruténia) s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom. Pre štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu ROS v bezbunkovom médiu sa využije EPR technika spinových lapačov v rôznych prostrediach (vodné ako aj nevodné prostredia alebo ich zmesi). Cieľom je nájsť koreláciu medzi ich biologickými účinkami a schopnosťou takýchto potenciálnych terapeutík generovať ROS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.