9. 12. 2019  9:05 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Název tématu anglicky: Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether Using Heterogeneous Catalysts
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na literárnu rešerš o možnostiach prípravy cyklopentylmetyléteru (CPME), jeho vlastnostiach a využití. Experimentálna časť bude venovaná štúdiu účinnosti rôznych typov heterogénnych katalyzátorov v procese syntézy CPME v prietokovom reaktore pri vhodne zvolených podmienkach reakcie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.