Nov 22, 2019   3:50 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Title of topic in English: Preparation of Ethers in the Presence of Heterogeneous Catalysts
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na literárnu rešerš o príprave éterov, ich vlastnostiach a využití. Experimentálna časť bude venovaná možnostiam prípravy vybraných typov éterov, optimalizácii reakčných podmienok a následnému štúdiu účinnosti heterogénnych katalyzátorov v prietokovom reaktore pri vhodne zvolených podmienkach reakcie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.