29. 10. 2020  3:46 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Název tématu anglicky:
Application of aqueous extracts obtained from Chenopodium quinoa for production of new types of fermented beverages
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na prípravu fermentovaných nápojov na báze vodných extraktov z mrlíka čilského. V priebehu fermentačného procesu a počas skladovania budú analyzované vybrané chemické parametre a vykoná sa mikrobiologický rozbor a senzorické hodnotenie finálnych výrobkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.