25. 1. 2020  9:18 Gejza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov
Název tématu anglicky: Using of the method of capillary isotachophoresis in the development of new types of fermented cereal beverages
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na vývoj nových druhov fermentovaných nápojov na báze cereálií. V priebehu fermentačného procesu a počas skladovania budú metódou kapilárnej izotachoforézy analyzované vybrané chemické parametre.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.