10. 4. 2020  8:08 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Název tématu anglicky: Mathematical Model and Control of Chemical Reactors with Variable Reaction Rate
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa bude venovať štúdiu matematických modelov takých chemických reaktorov, pri ktorých nevieme presne určiť rýchlosť chemickej reakcie, alebo sa táto rýchlosť chemickej reakcie zásadne mení počas reakcie. Hlavnou výzvou pre študenta bude navrhnúť riadiaci algoritmus, ktorý sa s týmto premenlivým faktorom vysporiada bez toho aby sa výrazne zhoršila kvalita výsledného produktu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.