Nov 18, 2019   4:08 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Title of topic in English: Mathematical Model and Control of Chemical Reactors with Variable Reaction Rate
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Summary: Táto bakalárska práca sa bude venovať štúdiu matematických modelov takých chemických reaktorov, pri ktorých nevieme presne určiť rýchlosť chemickej reakcie, alebo sa táto rýchlosť chemickej reakcie zásadne mení počas reakcie. Hlavnou výzvou pre študenta bude navrhnúť riadiaci algoritmus, ktorý sa s týmto premenlivým faktorom vysporiada bez toho aby sa výrazne zhoršila kvalita výsledného produktu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.