14. 12. 2019  10:21 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Názov témy anglicky: Mathematical Model and Control of Chemical Reactors with Variable Reaction Rate
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa bude venovať štúdiu matematických modelov takých chemických reaktorov, pri ktorých nevieme presne určiť rýchlosť chemickej reakcie, alebo sa táto rýchlosť chemickej reakcie zásadne mení počas reakcie. Hlavnou výzvou pre študenta bude navrhnúť riadiaci algoritmus, ktorý sa s týmto premenlivým faktorom vysporiada bez toho aby sa výrazne zhoršila kvalita výsledného produktu.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.