Dec 16, 2019   10:46 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výskum degradácie dreva v podmorských podmienkach a jeho následná konzervácia
Title of topic in English: Research of wood degradation in underwater conditions and its subsequent conservation
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Anotácia: Drevo je pod vodnou hladinou vystavené sérii podmienok a procesov, ktoré môžu mať konzervačný alebo degračný účinok. Za účelom zachovania kultúrneho dedičstva treba tieto degradačné procesy pochopiť a následne navrhnúť spôsob konzervácie. Cieľom tejto práce bude práve vytvorenie rešerše, zameranej na degradačné procesy a konzerváciu. Súčasťou projektu bude aj výskum na reálnych artefaktoch archeologického dreva z podmorského prostredia. Cieľom bude identifikovať daný druh dreva, zistiť rozsah degradácie spôsobený starnutím v podmienkach pod hladinou mora a následné navrhnutie a samotná realizácia metódy konzervácie vhodnej pre konkrétny artefakt.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.