11. 12. 2019  12:38 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Názov témy anglicky: Wood filter - a tool for efficient water purification for developing third world countries
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Pre zníženie globálnej záťaže spôsobenej chorobami prenášanými vodou sú naliehavo potrebné účinné jednoduché a dostupné zariadenia na poskytovanie pitnej vody na mieste použitia. Rastlinný xylém - drevo z ihličnatých stromov, je ľahko dostupný, lacný, biologicky rozložiteľný a jednorazový materiál, ktorý môže odstrániť baktérie z vody jednoduchou tlakovou filtráciou. Približne 3 cm3 beľového dreva dokáže prefiltrovať vodu rýchlosťou niekoľkých litrov za deň, čo je dostatočné množstvo na uspokojenie potrieb čistej pitnej vody pre jednu osobu. Cieľom projektu je navrhnúť a otestovať systém filtrov z jedného, alebo viacerých druhov drevín pre filtráciu znečistenej vody s cieľom jej úpravy na pitnú vodu. Študent sa oboznámi s morfológickou štruktúrou rôznych drevín, na základe literárnej rešerše vyberie najvhodnejšie druhy z hľadiska možnej filtrácie a tie otestuje na vzorkách modelovo znečistenej, aj reálne špinavej /kontaminovanej vody. Vo svojej práci bude spolupracovať s odborníkmi na mikrobiológiu, mikroštruktúru dreva a dizajn.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.