18. 11. 2019  20:36 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Název tématu anglicky: Study of Thermooxidative Stability of Organic Materials Using Thermoanalytical Methods
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Abstrakt: Práca je venovaná predikcii životnosti organických materiálov pomocou termoanalytických metód, predovšetkým diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie a termogravimetrie. Kinetickou analýzou série termoanalytických meraní oxidácie vybraných organických materiálov sa následne získajú kinetické parametre, pomocou ktorých bude možné odhadnúť životnosť týchto materiálov pri ich aplikačnej teplote. Práca pozostáva z experimentálnej časti (termoanalytické merania) a z teoretickej časti (kinetická analýza a základné štatistické vyhodnotenie výsledkov).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.