Feb 22, 2020   5:08 a.m. Etela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Title of topic in English: Study of Thermooxidative Stability of Organic Materials Using Thermoanalytical Methods
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Summary: Práca je venovaná predikcii životnosti organických materiálov pomocou termoanalytických metód, predovšetkým diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie a termogravimetrie. Kinetickou analýzou série termoanalytických meraní oxidácie vybraných organických materiálov sa následne získajú kinetické parametre, pomocou ktorých bude možné odhadnúť životnosť týchto materiálov pri ich aplikačnej teplote. Práca pozostáva z experimentálnej časti (termoanalytické merania) a z teoretickej časti (kinetická analýza a základné štatistické vyhodnotenie výsledkov).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.