24. 1. 2020  18:42 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Názov témy anglicky: Design of floor structure using cast in situ one way slabs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Abstrakt: Úlohou poslucháča je navrhnúť stropnú konštrukciu v objekte skladu výpočtovej techniky ako železobetónovú dosku nosnú v jednom smere. Poslucháč/ka vypracuje: 1.Technickú správu 2.Statický výpočet stropnej dosky 3.Výkres tvaru a skladby stropnej konštrukcie 4.Výkresy výstužeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.